Hakkımızda

BEAM

Siber Güvenlik ve Uyumluluk Çözümlerinde Güvenilir Ortağınız

Kuruluşları, karmaşık dijital tehditlerin oluşturduğu zorluklara karşı koruma misyonuyla kurulan BEAM, çeşitli sektörlere siber güvenlik çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır.

BEAM olarak, müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış güçlü, son teknoloji siber güvenlik çözümleri sunmak için uzmanlığımızı kullanıyoruz. Sızma testleri, zafiyet değerlendirmeleri, güvenli yazılım geliştirme, uyumluluk ve veri koruması dahil olmak üzere kapsamlı bir alanda hizmet vermekteyiz.

DEĞERLERİMİZ

İlkelerimiz Rehberliğinde

Siber güvenlik dünyasında sürekli değişen bir yolculukta ilerlerken, değerlerimiz her kararımızı ve eylemimizi yönlendiren sabit bir pusulalardır. Onlar, taahhüdümüzün somut bir ifadesi, her ortak ve müşteriye sunduğumuz bir sözdür. Siber güvenlik ve uyumluluk alanındaki mükemmellik arayışımızı temellendiren prensipleri keşfedin.

  • 01Mükemmellik
  • 02Yenilik
  • 03Güven

Ekibimiz

Uzmanlarımız ile Tanışın

Gücümüz, kendi alanlarında yılların tecrübesine sahip siber güvenlik uzmanlarından oluşan özverili ekibimizde yatıyor. Ekibimiz üst düzey sertifikalara sahiptir ve siber güvenlik alanındaki en son gelişmeleri sürekli olarak takip etmektedir.

YAKLAŞIMIMIZ

Geleceğe Hazır Siber Güvenliğin Oluşturulması

Siber güvenlik yaklaşımımız, kapsamlı ve müşteri odaklıdır. Her organizasyonun benzersiz ihtiyaçları ve zorlukları olduğunu anlıyor, çözümlerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Güncel tehditlere karşı koruma sağlamakla kalmayıp aynı zamanda gelecekteki zorluklara hazır, dayanıklı sistemler oluşturmayı hedefliyoruz.

Kalite Politikası

  • TS EN ISO/IEC 17025, TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO/IEC 27001 standartlarına göre kurmuş olduğumuz sistemimizi etkin olarak uygulamak, etkinliğini sağlamak ve sürekli olarak geliştirmek,
  • Test faaliyetlerimizi mükemmel mesleki uygulamalar ve kalite hedeflerine uygun olarak, mümkün olan en kısa sürede, ekonomik, tarafsız, bağımsız, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak sürdürmek,
  • Faaliyet alanımızda uzman personelimiz ile geçerliliği sağlanmış cihazlarla; müşteri, yasal mevzuat, standart, metod ve kuruluş şartlarını beklentilerin üstünde karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Test faaliyetlerimizi yürüten tüm personelin, politika ve prosedürlere uygun olarak çalışmalarını sağlamak,
  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini ilk defasında, her defasında ve tam zamanında gerçekleştirerek, müşterilerimizi kapsamımız dahilindeki test ihtiyaçları için arayış içine sokmamak,
  • Çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde çalışarak, kazanmış olduğu saygınlığı sürdürmek, ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizi test alanında temsil edebilmek,
  • Personelin katılımını sağlayarak, gerçek verilere dayalı karar mekanizmasını çalıştırarak, eğitimlerle kendini sürekli geliştirmek ve müşterilerinin vazgeçilmezi olmak,
POL-11/0519/Rev.00             

BEAM Teknoloji Laboratuvarı, “Bilgi Teknolojileri Ürün ve Sistemleri Kalite ve Güvenlik Test Servisleri” alanında hizmet vermektedir. Laboratuvarımız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda olacaktır. Laboratuvar yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlayacak ve sektör içerisinde rakiplerimizle rekabeti sağlayacak finansmanı sağlamak, yeterli donanım ve altyapıyı bulunduracaktır. İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanacaktır.

Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçların başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için başta personellerimiz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmelerini beklemekteyiz. Tüm personel ve belirli üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir. Ayrıca laboratuvarımızın, personelimizin ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız yılda en az bir kez YGG toplantılarında laboratuvar yönetimi ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır. Laboratuvarla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için iç ve dış denetimlerle kontrol edilir, izlenir, gözden geçirilir, sistem sürekli uyumlu kılınır ve sürekli iyileştirilir.

POL-01/0519/Rev.02             

 

Bilgi Güvenliği Politikası