BEAM SEC MARK​​

BEAM Teknoloji'nin Güvenlik Sertifikası ile Siber Dayanıklılığınızı Artırın

BEAM Teknoloji aracılığıyla AB'nin Cyber Resilience Act (CRA) ve ABD'nin Cyber Trust Mark (FCC) düzenlemelerine hızlı ve verimli bir şekilde uyum sağlayın. BEAM SEC MARK kazanmak, ürünlerinizin CRA ve FCC'nin gerekliliklerine uyumluluğunu sağlayarak gelişmiş siber dayanıklılık konusundaki kararlılığınızı gösterir. BEAM'in size uyumluluk konusunda rehberlik eder ve ürününüzün güvenliğini artırır.

Cyber Resilience Act (CRA), Avrupa Birliği’nin siber güvenlik duruşunu güçlendirmeye yönelik en somut adımlarından biridir. Bu mevzuat, dijital donanım ve yazılım ürünleri için ortak standartlar, yönergeler ve en iyi uygulamaları belirleyerek üye ülkeler arasında tek tip bir güvenlik kalkanı oluşturmayı amaçlamaktadır. Ürünlerin, yaşam döngüsü boyunca korunmasının kritik öneminin altını çizen mevzuat, zorunlu risk değerlendirmeleri ve teknik uygulama yükümlülükleri getirmektedir.

CRA’nın amacı, hayati sistemleri ve ekonomik faaliyetleri sekteye uğratabilecek ve sınır ötesi veri ihlallerine yol açabilecek siber saldırılara karşı sağlam savunmalar oluşturmaktır.

ABD Cyber Trust Mark, Amerika Birleşik Devletleri genelinde akıllı cihazların güvenlik yapılarının güçlendirilmesinde önemli bir girişimi temsil etmektedir. Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) öncülük ettiği bu gönüllü siber güvenlik etiketleme programı, tüketicileri, bebek monitörlerinden fitness takip cihazlarına kadar, akıllı cihazların güvenlik özellikleri hakkında bilgilendirerek bilinçli satın alma kararlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Cyber Trust Mark, aynı beyaz eşyalardaki “Energy Star”ın enerji verimliliği için tüketici dostu bir işaretçi olması gibi, cihaz gizliliği ve güvenliği konusunda bir işaretçi olarak hizmet edecektir.

Akıllı cihazlar hayatımızı kolaylaştırmakla birlikte önemli güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. ABD Cyber Trust Mark, tüketicileri örnek siber güvenlik standartlarını karşılayan ürünlere yönlendirerek bu endişeleri gidermek için tasarlanmış proaktif bir önlemdir. Standartlara uyan ürünler, Trust Mark logosunu taşıdıkları gibi detaylı ve güncel güvenlik bilgilerine yönlendiren bir QR koda da sahip olacaktır.

FCC’nin Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından geliştirilen kriterlere dayanan önerisi, ekosistem paydaşlarına duyuruldu. 2030 yılına kadar 25 milyarı aşacağı tahmin edilen akıllı cihaz sayısının artmasıyla birlikte ABD Cyber Trust Mark, siber tehditlerin artışına karşı korunmada kritik bir rol oynayacaktır. FCC, akıllı cihaz güvenliğinin ilerlemesinde önemli bir dönüm noktasını temsil edecek olan bu programı, 2024 yılının sonlarına doğru hayata geçirmeyi hedefliyor.

Üreticiler için ABD Cyber Trust Mark, sağlam siber güvenlik standartlarına olan bağlılıklarını gösterme, tüketici güvenini artırma ve ürünlerini farklılaştırma fırsatı sunuyor. Akıllı cihazlar çoğalmaya devam ettikçe, ABD Cyber Trust Mark güvenlik ve güvenilirliğin sembolü haline gelecektir.

AB’nin Cyber Resilience Act (CRA) ve ABD’nin Cyber Trust Mark (FCC) düzenleyici ölçütler olduğu kadar aynı zamanda dijital ekosistemin gelişen siber tehditlere karşı dayanıklılığını güçlendiren kapsamlı yapılardır. Bu düzenlemeleri anlamak ve bunlara uyum sağlamak, dijital ürün alanındaki üreticiler ve paydaşlar için çok önemlidir çünkü bu düzenlemeler, siber güvenlik mükemmelliği için bir yol haritası sağlayarak ürünlerin yalnızca güvenli değil aynı zamanda güvenilir olmasını da sağlarlar.

CRA ve FCC düzenlemeleri, siber güvenlik önlemleri için bir standart oluşturarak sektörü gelişmiş güvenlik protokollerine ve daha dayanıklı dijital altyapılara doğru yönelttiği için oldukça kritiktir. İşletmeler için uyumluluk, tüketicileri koruma ve dijital pazarın bütünlüğünü sürdürme taahhüdünü ifade eder.

BEAM SEC MARK, uyumluluk ve sağlamlığın bir göstergesi olarak hizmet ederek bu taahhüde olan bağlılığı ifade etmektedir. Üreticilerin gururla sergileyebilecekleri bu sertifika, tüketicilere ve paydaşlara ürünlerinin hem AB hem de ABD düzenleyici kurumları tarafından belirlenen ileri standartlara uygun olduğunu gösterir. Bu nedenle BEAM SEC MARK, günümüzün siber güvenlik pazarının karmaşıklıklarıyla başa çıkmaya çalışan üreticiler için paha biçilmez bir değerdir.

Yakında yürürlüğe girecek olan bu düzenlemelerin proaktif niteliği, uyumluluk konusundaki aciliyeti daha da artırmaktadır. Danışmanlıktan sertifikasyona kadar her şeyi içeren bir hizmet paketi sunan BEAM, ürünlerinizi hem bugünün pazarına hem de yarının dijital ortamına hazır hale getirir.

BEAM SEC MARK Güvencesiyle CRA ve FCC Düzenlemeleri Arasında Köprü Kurun

Kuruluşların yalnızca Cyber Resilience Act (CRA) ve ABD Cyber Trust Mark’ın (FCC) etkilerini anlaması değil, aynı zamanda standartlarına uyumluluk göstermenin önemini de kabul etmesi çok önemlidir. İşte bu noktada BEAM SEC MARK’ın önemi ortaya çıkmaktadır. BEAM SEC MARK, standartlara uyum ile siber güvenlik önlemlerinin operasyonel hale getirilmesi arasında köprü kurmaktadır.

BEAM SEC MARK

BEAM SEC MARK bir siber dayanıklılık, uyumluluk ve güven mührü olarak hizmet vermektedir. Bu işareti taşıyan ürünler, paydaşlarına CRA, FCC ve BEAM’in kendi değerlendirme metodolojileri tarafından belirlenen ileri standartlara bağlılıklarını garanti eder.

BEAM Teknoloji Siber Dayanıklılık Uyumluluk Belgesi

Hizmetlerimiz uyum sürecinin her yönünü kapsayacak şekilde kategorize edilmiştir:
 • Strateji Geliştirme: CRA ve FCC yönergelerine uygun kapsamlı bir siber dayanıklılık stratejisi oluşturma.
 • Uyumluluk Yol Haritası: Öngörülen zaman dilimi içinde CRA ve FCC uyumluluğuna geçiş için özel bir planın geliştirilmesi.
 • Ürün Değerlendirmesi: ‘Varsayılan’ veya ‘Sınıflandırılmamış’ kategori gereksinimlerini karşıladıklarından emin olmak için ürünlerin ayrıntılı değerlendirmesi.
 • Güvenlik İşlevselliği İncelemesi: Belirlenen riskleri kapsayabilmesi için ürünlerdeki güvenlik özelliklerinin değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi.
 • Teknik Dosya Derleme: CRA ve FCC uyum sürecini desteklemek için gerekli tüm teknik belgelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi.
 • Risk Yönetimi Dokümantasyonu: Risk değerlendirme prosedürlerinin ve risk önleme stratejilerinin analizi ve dokümantasyonu.
 • Zafiyet Değerlendirmesi: Bilinen ve potansiyel güvenlik açıklarını belirlemek ve ele almak için ürünlerin sistematik analizi.
 • Patch Yönetimi: Ürün yaşam döngüsünün bir parçası olarak güvenlik yamalarının etkili bir şekilde ele alınması ve güvenlik güncellenmesine yönelik stratejiler.
 • Sertifikasyon Süreci: Sertifikasyon süreci boyunca kapsamlı destek.
 • BEAM SEC MARK Kullanım Hakları: BEAM SEC MARK’ı uyumluluk ve dayanıklılığın bir göstergesi olarak kullanma haklarının verilmesi.
 • Düzenli Güncellemeler: Değişen standart ve yükümlülüklerle uyumluluğu sürdürmek için sürekli güncellemeler.
 • Eğitim Hizmetleri: Ekipleri siber dayanıklılık ve uyumluluğun sürdürülmesi konusunda geliştirmek için eğitim programları.

BEAM'in Uzmanlığı ile Dijital Geleceğinizi Bugünden Güvence Altına Alın

Ürünlerinizin en yüksek siber güvenlik standartlarını karşıladığından ve prestijli BEAM SEC MARK’ı kazandığından emin olmak için bizimle iletişime geçin.

Neden
BEAM SEC MARK?

Özelleştirilmiş Çözümler

Her ürün türünün ve şirketin özel ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanmış stratejiler.

Hızlı Müdahale Yetenekleri

Yeni tehditlere ve mevzuat değişikliklerine hızlı adaptasyon, sürekli uyumluluğun sağlanması.

Eğitim İle Güçlendirme

Şirketlerin en iyi siber güvenlik uygulamalarını anlamalarına ve adapte olmalarına yardımcı olmak için kapsamlı eğitim ve kaynaklar.

BEAM SEC MARK Değerlendirme Metodolojisi

BEAM SEC MARK Değerlendirme Metodolojisi, siber güvenlik sertifikasyonuna yönelik çok boyutlu bir yaklaşımı temsil etmektedir. Gelişmiş değerlendirme kriterlerini ileriye dönük bir bakış açısıyla bütünleştiren bir metodolojidir.
Metodolojide öncelikle kapsamlı uyumluluk kontrolleri yer almaktadır. BEAM’in uzmanları, her ürünün yalnızca mevcut mevzuatla uyumlu olmasını değil, aynı zamanda gelecekteki düzenleyici gelişmelere de hazırlıklı olmasını sağlamak için CRA ve FCC’nin temel gereksinimlerine karşı kapsamlı bir inceleme gerçekleştirir. Bu adım, ürünün güvenlik özelliklerinin, siber dayanıklılık standartlarındaki en son gelişmeleri yansıtacak şekilde sürekli güncellenen bir dizi uyumluluk kriterine göre sistematik olarak incelenmesini içerir.
Bu adım, ürünün güvenliğinin analiz edilerek sadece güçlü değil, aynı zamanda hem yaygın hem de karmaşık siber tehditleri engellemek için akıllıca tasarlandığından emin olmayı içerir. Her ürün, güvenlik özellikleri açısından kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulur. Her güvenlik fonksiyonun maksimum koruma için optimize edildiğini doğrulamak amacıyla şifreleme standartlarını, erişim kontrollerini ve saldırı tespit sistemleri ve daha fazlasını içerir.

Zafiyet değerlendirmeleri, ürün değerlendirmesinin proaktif bir bileşenidir ve potansiyel zayıflıkları istismar edilmeden önce belirlemek ve ele almak için tasarlanmıştır. Bu değerlendirmeler, çeşitli saldırı senaryoları simüle edilerek ve gizli kusurları ortaya çıkarmak için etik hacklemede en son teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. Metodoloji, ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca dirençli olmasını sağlamak için güvenlik protokollerinin ve olay müdahale mekanizmalarının test edilmesinin yanı sıra statik ve dinamik analizi de içerir.

BEAM’in değerlendirme metodolojisi statik değildir; yeni tehdit istihbaratının, teknolojik ilerlemelerin ve mevzuat güncellemelerinin entegrasyonuna olanak tanıyan sürekli bir iyileştirme süreci içerir. Bu dinamik süreç sayesinde, BEAM SEC MARK’ı taşıyan ürünler siber güvenlik mükemmelliğinin güncel bir gösterge olarak kalmasını sağlar.

BEAM’in metodolojisinin ayırt edici bir özelliği de paydaş işbirliğine verdiği önemdir. Üreticiler değerlendirme süreci boyunca sürece dahil edilerek siber güvenlik uygulamalarının daha iyi anlaşılması sağlanmakta ve kurum içinde bir güvenlik kültürü teşvik edilmektedir.
Değerlendirmeler, sertifikalı profesyoneller tarafından yürütülür ve sertifikaların kapsamlı ve güvenilir olmasını sağlar.
Her ürünün birbirinden farklı olduğunun bilincinde olan BEAM metodolojisi, her ürünün kendi doğasına uygun özelleştirilmiş özgün değerlendirme sistemleri içerir.
BEAM SEC MARK Değerlendirme Metodolojisi bir süreçten daha fazlasıdır; siber güvenlikte mükemmelliğe yönelik bir taahhüttür. Sertifikalı ürünlerin yalnızca bugünün yasal gerekliliklerini karşılamasını değil, aynı zamanda yarının siber güvenlik zorluklarıyla yüzleşecek donanıma sahip olmasını sağlar.