Digital-Landscape

Common Criteria: Küreselleşen Dünyada Dijital Ortamın Korunması

Hızla gelişen bilgi teknolojisi dünyasında güvenliğin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar, kullandıkları BT ürünlerinin ve sistemlerinin yalnızca verimli değil, aynı zamanda güvenli olduğundan emin olmak zorundadır. İşte bu noktada, bu önemli teknolojilerin güvenlik özelliklerini değerlendirmek ve sertifikalandırmak için tasarlanmış, dünya çapında tanınan bir standart olan Common Criteria (Ortak Kriterler) devreye giriyor.

Common Criteria nedir?

Resmi olarak ISO/IEC 15408 olarak bilinen Common Criteria, bilgi teknolojisi ürünlerinin ve sistemlerinin güvenlik özelliklerinin değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması için sistematik bir metodoloji sağlayan uluslararası bir standarttır. Güvenlik gereksinimlerini ifade etmek için evrensel bir dil sunarak farklı ürünlerin güvenlik mimarisi ve fonksiyonlarını değerlendirme ve karşılaştırma sürecini basitleştirir.

Common Criteria Neler Sağlıyor?

Güvenlik Güvencesi: Siber tehditlerin giderek karmaşıklaşması üzerine kuruluşlar, bağımlı oldukları BT ürünlerinin güvenliği konusunda güvence aramaktadır. Common Criteria, kuruluşların benimsedikleri teknolojiler hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur. Küresel Tanınırlık: Günümüzün küresel ekonomisinin birbirine bağlı yapısı nedeniyle ürün ve
hizmetler genellikle ulusal sınırları aşmaktadır. Common Criteria, farklı bölgelerden gelen ürünlerin güvenilirliğini sağlar. Bu da uluslararası ticareti ve iş birliğini teşvik eder. Risk Azaltma: Common Criteria kuruluşlara BT ürünleriyle ilişkili potansiyel güvenlik risklerini belirleme ve azaltma konusunda yardımcı olur.

Güven Oluşturma: Hem satıcılar hem de tüketiciler için güven çok önemlidir. Common Criteria kapsamındaki sertifikasyon, bir ürünün güvenliğe adanmışlığının somut bir kanıtıdır. Bu da özellikle finans, sağlık ve savunma gibi risklerin yüksek olduğu sektörlerde satıcılar ve tüketiciler arasında güven oluşturur.

Sürekli İyileştirmenin Sağlanması: Common Criteria, her yeni ürün ve teknolojide ortaya çıkabilecek tehditlere uyum sağlayabilmek için geliştirilmiş dinamik bir yapıdır. Bu uyarlanabilirlik, standardın güncel kalmasını sağlayarak kuruluşlara yeni güvenlik açıklarını ve güvenlik hususlarını ortaya çıktıkça ele alabilecekleri bir araç sunar. Sonuç olarak, Common Criteria güvenli bir dijital ortam oluşturma ve sürdürme çabalarında temel bir role sahiptir. Bilgi teknolojisi ürünlerinin ve sistemlerinin güvenlik özelliklerinin küresel ölçekte değerlendirilmesi için tutarlı ve yaygın olarak kabul gören bir yöntem sağlar. Common Criteria, kuruluşların bilinçli kararlar almasını, küresel pazarda güveni teşvik eder ve nihayetinde
daha güvenli ve birbirine bağlı bir dijital dünyaya katkıda bulunur.

Comments are closed.