Oluşabilecek zafiyetlere karşı

Web Sızma Testleri'ni gerçekleştirin

Kaynak kodunuz bulunmuyorsa güvenlik analizleri için Web Sızma Testleri’ni gerçekleştirin.

Web sızma testleri veya başka bir deyişle dinamik güvenlik analizleri; uygulama kaynak kodlarına ihtiyaç duymayan ve test ortamlarında gerçekleştirilen analizlerden oluşmaktadır.
Firmamız bünyesinde web sızma testleri de gerçekleştirilmekte olup; kaynak kodun bulunmadığı veya geliştirici tarafından teslim edilmediği durumlarda güvenlik analizlerini gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.

 

Web Sızma testleri uluslararası kaynaklardan derlenen uygulama güvenlik testleri listesi üzerinden uygulamalar için gerçekleştirilmekte olup; uygun olduğu durumlarda çeşitli araçların yardımlarından da faydalanılmaktadır.

Sızma testlerinin kapsamı OWASP standartlarına
uygun şekilde belirlenip, yöntem olarak TS 13638’e uygun şekilde testler gerçekleştirilmektedir.

OWASP Standartlarına Uygun
TS 13638’e Uygun
Uluslararası Kaynaklardan Derleme
Test Ortamlarında Gerçekleştirilen Analizler
Dinamik Güvenlik Analizleri

Siber güvenlik talepleriniz için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

Hemen İletişime Geçin