Ürünlerinizin güvenlik fonksiyonlarının

etkinliğini belirlemek için

Temel Seviye Güvenlik Değerlendirmesi (TSE K 505)

Temel Seviye Güvenlik Değerlendirmesi
(TSE K 505)

Bilgi Teknolojileri ürün veya sistemlerinin, gereksinimlerini tam anlamıyla karşıladığını garanti eden değerlendirme için gerekli düzenlemeleri içermektedir. TSEK505, bilişim sektöründeki önemli güvenlik belgelendirmelerinden biri olup
değerlendirmesini hedefleyen bir değerlendirme programıdır. Belgelendirme süreci, ürünün veya sistemlerin güvenlik özelliklerinin, bu özelliklerin direnç seviyelerinin ve güvenlik açıklarının test ve doğrulama yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.

 

Bilişim teknolojileri belgelendirmelerinde öne çıkan hususlardan biri de Temel Seviye Güvenlik Belgelendirmesidir. Temel Seviye Güvenlik Belgelendirmesi( 1st Level Security Certification) basit, hızlı ve etkin bir güvenlik değerlendirmesini hedefleyen bir güvenlik değerlendirme programıdır.

Belgelendirme Kuruluşu, TSGB’nin uygulanmasını sağlayacak olan standartlar, formlar, kılavuzlar, vb. içerikleri hazırlayan, TSGB için değerlendirme kriterlerini ve genel yöntemlerini belirleyen, değerlendirme kuruluşlarını yetkilendirmektedir.

Test Yöntemi
Doğrulama Yöntemi
Belgelendirme
Kriptografi Değerlendirme
Basit, Hızlı ve Etkin Değerlendirme Süreci

Siber güvenlik talepleriniz için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

Hemen İletişime Geçin