Bilgi Teknolojileri Güvenlik

Değerlendirme Standardı için

Ortak Kriterler (Common Criteria)

Ortak Kriterler (Common Criteria veya CC)

Bilgi Teknolojileri Güvenlik Değerlendirme Standardı olarak kabul edilen Ortak Kriterler (Common Criteria veya CC) ISO/IEC 15408 standardı her türlü bilgi teknolojisi ürününün çeşitli güvenlik özelliklerine uygulanmasını sağlayan yöntemleri içeren bir standarttır.
Ortak Kriterler uygulandığı yerler bakımından esnek bir standarttır. Bunu BT ürünlerinin güvenlik işlevselliği ve bir güvenlik değerlendirmesi sırasında bu ürünlere uygulanan güvence önlemleri için ortak bir dizi gereksinim sağlayarak yapar.

 

Firmamızda güvenlik değerlendirmeleri TS 13638 standardına uygun olacak şekilde sertifikalı ve konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır. Güvenlik değerlendirme süreçlerimiz TSE tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

BT güvenliği ile ilgili ürünleri sağlayan kurum ve kuruluşların giderek daha fazla güvenlik gereksinimine uymak zorunda kalması sonucunda Ortak Kriterler değerlendirme süreci ve derinlemesine BT güvenlik testleri ile bu ürünlerin doğru bir şekilde geliştirildiğinden ve olası tehditlere karşı dayanıklı olduğundan emin olunmaktadır.

Güvenlik Hedefi Dokümanı ve Koruma Profili hazırlanması ve değerlendirilmesi
Değerlendirme kanıtlarının hazırlanması danışmanlığı
Sertifikalı ürünlerin güncellenmesi
Ortak Kriterler Eğitimi
Ortak Kriterler Değerlendirmesi ve Sertifikasyonu

Siber güvenlik talepleriniz için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

Hemen İletişime Geçin