Kişisel Verilerin Korunma Kanunu'na Uyum

KVKK Teknik Uyum Hizmetleri

Bir organizasyon için en değerli varlık konumunda olan verilerin korunması özellikle 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra her zaman olduğundan daha fazla önem arz eder hale gelmiştir.
Özellikle bilişim sistemleri ile saklanan ve işlenen bu verilerin herhangi bir sızıntıya imkan tanımadan yalnızca amacına uygun bir şekilde kullanıldığından emin olmak organizasyonların en önemli sorumluluklarından birisi haline gelmiştir.

 

BEAM Teknoloji olarak bu süreçte ihtiyaç duyacağınız;

Yetki Matrisi
Erişim Logları
Şifreleme
Log Kayıtları
Yedekleme
Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme
Yetki Kontrol
Kullanıcı Hesapları
Sızma Testleri
Veri Maskeleme
Güvenlik Duvarları
Anahtar Yönetimi
Ağ Güvenliği
Uygulama Güvenliği
Saldırı Tespiti ve Önleme Sistemleri
Veri Kaybı Önleme Yazılımları
Güncel Anti-Virüs Sistemleri

 

Yukarıda belirtilen alanlarda bilişim sistemlerinizin kanuna uygun bir şekilde oluşturulması, yapılandırılması ve uygulanması konularında danışmanlık ve test hizmetleri sağlamaktayız.

Siber güvenlik talepleriniz için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

Hemen İletişime Geçin