Derinlemesine bir

güvenlik değerlendirmesi için

kaynak kod analizlerini gerçekleştirin

Tüm kaynak kodlarınızın güvenlik analizlerini gerçekleştirin ve olası hataları en aza indirgeyin.

Kaynak kod analizleri uygulama güvenlik değerlendirmeleri için beyaz kutu testi sayılabilecek şekilde tüm kaynaklar açık olarak güvenlik analizlerinin gerçekleştirilmesi eylemidir.
Firmamız bünyesinde de birçok geliştirme dili, platform, kütüphane ve yaklaşımla geliştirilmiş çok sayıda uygulama için kaynak kod analizleri gerçekleştirilmiştir.

 

Kaynak kod analizleri, olası hataya çok daha uygun biçimde güvenlik değerlendiricilerini ulaştırma imkanı bulunduğundan, dinamik analiz ya da siyah kutu testlerine oranla oldukça verimli geçmektedir. Bu yüzden derinlemesine ve toplam bir güvenlik değerlendirmesi çalışması için kaynak kod analizlerinin de gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Firmamız gerçekleştirdiği kaynak kod analizlerinden geliştiricilerin fikri hakları hassasiyetlerine tamamen uygun olacak şekilde, geliştirici için en uygun yöntemle bu analizleri gerçekleştirebilmektedir.

Kaynak kod analizlerinde öncelikli olarak güvenlik analizleri kaynak üzerinde gerçekleştirilmekte ve başarılı/başarısız durumların doğrulama senaryoları test ortamlarında doğrulanmaktadır. Bu süreçte elde edilen tüm gözlemler ise sürecin sonunda teslim edilen raporun içerisine eklenmektedir.

Derinlemesine Değerlendirme
Fikri Hakları Hassasiyetlerine Uygunluk
Başarılı/Başarısız Durumları Doğrulama
Tüm Kaynakların Açık Olarak Analizi
Gözlem Raporu

Siber güvenlik talepleriniz için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

Hemen İletişime Geçin