Güvenlik Bilgi ve Farkındalığını

Arttırmak İçin

Güvenli Yazılım Geliştirme Servisi Alın

Güvenli yazılım geliştirme metotları için güvenli yazılım geliştirme servisinden yararlanın.

Güvenli yazılım geliştirme firmamızın yazılım güvenliği değerlendirmeleri ile edindiği tecrübeyi geliştirici ekipler ile paylaşmasını sağlayacak şekilde tanımlanmış bir eğitim/çalıştaydır.
Bu çalıştayın amacı geliştirici ekiplerin güvenlik bilgi ve farkındalıklarını yükseltmek ve güvenli yazılım geliştirme metotlarına adapte olmalarına yardımcı olmaktır.

 

Güvenlik Bilgi ve Farkındalığını
Yükseltmek İçin Güvenli
Yazılım Geliştirme
Servisi Alın.

Eğitim/Çalıştay
Tecrübeli Geliştiriciler

Siber güvenlik talepleriniz için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

Hemen İletişime Geçin