Developing Sustainability


Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Genel Tanıtım

Ülkemizin uluslararası ticarete konu hizmet gelirlerinin arttırılması, hizmet sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünü geliştirmesi ve Cumhuriyetimizin 100 üncü yılı olan 2023 yılında 150 milyar ABD Dolarlık hizmet ihracatı hedefimize ulaşılabilmesi amacıyla, 25 Haziran 2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılarak,  2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar, 2 Haziran 2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Rapor süreci seviyeye, ürünün kompleksliği ve müşterilerin geri dönüş hızlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte; fakat ortalama süreler;
EAL1 – 1.5-2 ay
EAL2 –  3-3.5 ay
EAL3 –  4-4.5 ay
EAL4 – 6-8 ay

Seviyeyi belirlerken pazarı baz alabilirsiniz, rakipleriniz hangi seviye EAL almışlarsa bu örnek olabilir; ama rekabet ederken size katma değer sağlayacağına inanıyorsanız bir üst seviyeyi de alabilirsiniz.

Başvuru formlarımız ve ürünle ilgili anketlerimiz bulunmakta, ayrıca ST’ nizi kendiniz oluşturmanız gerekecek