Codcore "Statik analiz destekli kod gözden geçirme ortamı"

Projenin Kısa Tanımı

CODCORE, Community Driven Code Review Tool; yazılım geliştirme sürecinin önemli bir parçası olan kod gözden geçirme faaliyetini Statik analiz destekli düzenleyen bir araçtır

Yazılım geliştiricilerin halihazırda kullandığı geliştirme ve kalite araçlarıyla entegre bir şekilde çalışabilen bu araç ile; yazılım hatalarının/zafiyetlerinin geliştirmenin erken safhalarında tespit edilmesi sağlanarak minimum maliyetle giderilmesi sağlanmıştır.

Avantajlar ve Teknik Özellikler

Ekip içerisinde temel kod geliştirme kurallarının belirlenerek bütün ekibin çıktılarının belirli bir seviyede tutulmasını sağlar.

Ekibe yeni katılanların adaptasyonlarını kolaylaştırır.

Geliştiriciler arasında bilgi alış-verişini arttırır.

Geliştiriciler, geliştirme ortamlarında ekstra bir efor sarf etmeden gözden geçirme yapabilir.

Gözden geçirme yönlendirmeleri sayesinde; gözden geçirme kapsamının kişiden bağımsız hale getirir.

Statik analiz yardımıyla gözden geçirme maliyetlerinin düşürülmesi

Statik Analiz & Kod Gözden Geçirme eylemiyle birlikte kaynak kod kalitesinin arttırır.

Proje ve Repository yönetimi

Kullanıcılar ve Rolleri yönetimi

Farklı Statik Analiz çıktılarını birleştirme ve önceliklendirme

Open Source ve Enterprise statik analiz araçlarıyla entegrasyon

Gözden geçirme ve Statik Analiz süreçleriyle ilgili gelişmiş uyarı sistemi

Metrikler ve raporlama

Özellikleri

SCM & IDE Entegrasyonu

Svn gibi popüler scm araçları ile entegrasyon

Repositorilerin monitör edilebilmesi

Dosyalardaki değişikliklerin izlenebilmesi

Kod Gözden Geçirme ve Hata Analizi

Projeyideki bütün dosyaları dolaşabilme

Bulunan hataları kişilere atama

Gözden Geçirme İsteklerinin Takip Edilebilmesi ve Yönetilebilmesi

Gözden geçirme oluşturma, başlatma, kapatma

Gözden geçirmede rollerin tanımlaması

Gözden geçirme altındaki tüm yorumları görebilme

Gözden geçirme yapılacaklar listesi takibi

Kullanıcının ilgili olduğu gözden geçirmeleri filtreli olarak görebilmesi

Gözden Geçirme Durumu

Açılan gözden geçirmeler

Gözden geçirme aktiviteleri

Tamamlanan gözden geçirmeler

Kaynak Planlaması

Geliştiricilerin harcadıkları süreler

Projede harcanan toplam süreler

Gözden geçirme aktivitesinin tamamlanma yüzdesi

Dosya Versiyonu Kontrolü

Kod gözden geçiriciler o dosyanın altındaki bütün değişen revizyonlarını takip edebilecek

Uyarılar

Değişikliklerde email ile bilgilendirme

Anlık değişikliklerden haberdar olma


Proje Yönetim/Takip/Raporlama

Projelerin gözden geçirilme durumu

Projelerde tespit edilen hatalar / yapılan yorumlar / gerçekleşen düzeltmeler

Kullanıcı/proje yönetimi ve raporlamaları

Birlikte Çalışma

Kaynak kod üzerindeki satırlara yorum ekleme/silme/cevaplama

Kaynak kod üzerinde bir veya birden çok satır aralığına comment ekleyebilme özelliği

Kullanıcıların yorumlarla ilgili anlık uyarılması

Statik Analiz

Statik analiz aracı ayarları(xml configuration)

Statik analiz çıktılarının önem seviyesine göre kaynak kod üzerinden takip edebilme

Belirli bir proje için Statik Analizi enable/disable etme

Metrikler & Raporlama

Tüm, açık, kapalı reviewler kullanıcı bazlı sorgulanabilir

Kaynak kod satır sayısı/gözden geçirme süresi raporlaması

Kod hataları, tekrarları gibi önemli metrikleri hesaplayabilme

Raporlama ve metrikler ile proje takımının performansını arttırma