Muhtemel güvenlik açıklarını

saldırganlardan önce keşfedin

Muhtemel güvenlik açıklarını saldırganlardan önce keşfetmek için
Ağ Sızma Testleri'ni gerçekleştirin.

İnternet üzerinden erişilebilir kurum kaynaklarına (dns, ftp, e-posta, web, güvenlik duvarı vb.) isteğe bağlı olarak yetkili veya yetkisiz kullanıcı haklarıyla değişik
yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen, bu sayede bilinen muhtemel güvenlik açıklarını saldırganlardan önce keşfetmeyi amaçlayan denetim hizmetidir.

 

Ağ&Sistem Sızma Testleri: Dış ve iç ağ içinden gerçekleştirilen güvenlik testleri, incelenmesi istenen sunucu ve sistemlerin, kurum ağından erişilerek denetlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Bu denetleme çalışmaları; bilinen açıklara karşı güvenlik taraması, uygulama tipine göre uygulamaya yönelik güvenlik taramaları ve sistem yapılandırma kontrollerini kapsamaktadır.

Kablosuz Ağ Sızma Testleri: Kurumunuzun bünyesinde bulunan kablosuz ağların ve kablosuz ağlara bağlanan cihazların güvenliğini test ediyoruz.

DoS/DDoS: Kuruma ait olan tüm internet sisteminin DoS / DDoS saldırılarına karşı yazılım ve mimari direncini ölçmekteyiz.

VOIP Testleri: Sistemler detaylı analizi yapılarak VOIP sistemi üzerinden işlenebilecek sahtekarlıkların ve zafiyetlerin test edilmesi amaçlanmaktadır.

3 Farklı Tipte Sızma Testi
Blackbox, Graybox, Whitebox
Sunucu ve Sistemlerin Denetlenmesi
Bilinen Açıklara Karşı Güvenlik Taraması
Sistem Yapılandırma Kontrolleri
Metodolojilere Uygunluk:
> OWASP > OSSTMM > ISSAF

Siber güvenlik talepleriniz için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

Hemen İletişime Geçin